• GRILL
  20.053 - GRILL

  Naziv: elektronski plastični upaljač

  Boja: Više boja

  Težina: 0.025 kg

  Pakovanje: 500/50/1

  Cena bez PDV-a: 0.430 EUR

 • BURN
  20.002 - BURN

  Naziv: elektronski plastični upaljač

  Boja: Više boja

  Težina: 0.016 kg

  Pakovanje: 1000/50/1

  Cena bez PDV-a: 0.300 EUR

 • BRIO
  20.022 - BRIO

  Naziv: elektronski plastični upaljač

  Boja: Više boja

  Težina: 0.017 kg

  Pakovanje: 1000/50/1

  Cena bez PDV-a: 0.175 EUR

 • ULTIMA PRO
  20.034 - ULTIMA PRO

  Naziv: elektronski plastični upaljač

  Boja: Više boja

  Težina: 0.016 kg

  Pakovanje: 1000/50/1

  Cena bez PDV-a: 0.280 EUR

 • FRESH
  20.039 - FRESH

  Naziv: elektronski plastični upaljač

  Boja: Više boja

  Težina: 0.016 kg

  Pakovanje: 1000/50/1

  Cena bez PDV-a: 0.240 EUR

 • GALAXY
  20.044 - GALAXY

  Naziv: elektronski plastični upaljač

  Boja: Više boja

  Težina: 0.021 kg

  Pakovanje: 1000/50/1

  Cena bez PDV-a: 0.380 EUR

 • ZOOM PRO
  20.046 - ZOOM PRO

  Naziv: elektronski plastični upaljač

  Boja: Više boja

  Težina: 0.016 kg

  Pakovanje: 1000/50/1

  Cena bez PDV-a: 0.170 EUR

 • LUMIO
  20.049 - LUMIO

  Naziv: elektronski upaljač sa LED lampom

  Boja: Više boja

  Težina: 0.018 kg

  Pakovanje: 1000/50/1

  Cena bez PDV-a: 0.430 EUR

 • FIRE
  20.050 - FIRE

  Naziv: elektronski plastični upaljač

  Boja: Više boja

  Težina: 0.017 kg

  Pakovanje: 1000/50/1

  Cena bez PDV-a: 0.190 EUR