Kategorije

Osnovni html sajtovi

Html web sajtovi zapravo predstavljaju osnovnu verziju web sajta. Oni se, pored istog izgleda, veoma razlikuju od drugih vrsta sajtova, a najviše po tehničkim karakteristikama i mogućnostima. HTML se najčesće koristi kod manjih prezentacija tj. prezentacija koje imaju manji broj strana i ne zahtevaju česte izmene sadržaja i iz tog razloga ih odlikuje ekonomičnost.

HTML

Dizajn HTML sajta može u potpunisti biti indentičan kao kod drugih vrsta sajtova, a naravno zavisi od samog dizajnera.
Takođe, kod ove vrste sajtova, interakcija sa korisnikom je jako slaba, jer se ne upotrebljavaju baze podataka kao ni skriptovi koju omogućavaju interakciju sa korisnikom. Zbog toga, HTML sajtove odlikuje relativno brza izrada.
Kada je dizajn u pitanju tu HTML nimalo ne zaostaje za drugima. U izradi koristimo dostupne tehnike kao sto su css, javascript, html5, framworks-e ... Nudimo gotova rešenja u vidu templejta i naravno dizajn po Vašem zahtevu.

HTML

Web aplikacije

U današnje vreme web aplikacije su jednostavno postale neizbežni činilac uspešnog poslovanja. Uzrok tome je dostupnost interneta na gotovo svim mestima i svim uređajima. Svakako, web aplikacije u mnogome doprinose razvoju Vašeg poslovanja i zadovoljstvu korisnika Vaših proizvoda i usluga.

WEB Aplikacije

Web aplikacije su programska rešenja kojima se pristupa putem web browsera putem interneta ili intraneta.
veliku potrebu za razvojem web aplikacije objašnjava činjenica da su web aplikacije dostupne u bilo koje vreme s bilo kojeg mesta i bilo kog uređaja koji ima pristup internetu. Pored toga, web aplikaciji je potreban samo web browser da bi radila, nije potrebno instaliranje ili nadogradnja bilo kakvih aplikacija.

WEB Aplikacije

Web poslovni programi posebno su zastupljeni u korporativnom okruženju gde ih sve više firmi koristi za upravljanje i obavljanje radnih zadataka. Korišćenje web poslovnih programa omogućava lakšu organizaciju i izvođenje poslova unutar firme, te Vas oslobađa komplikovanih tehničkih zadataka i visokih troškova kontinuiranih dorada i izmena podataka.

Razvoj namenskih CMS-ova

CMS je sistem za upravljanje tj. izmenu sadržaja web sajta. CMS sistem nam omogućava da, bez poznavanja programiranja, možemo sami menjati sadržaje na web sajtu. Izmene se mogu vršiti sa bilo koje lokacije jednostavnim pristupom kontrolnom panelu. Potrebno je samo osnovno poznavanje rada na računaru.

CMS
Prednosti

Prednost CMS sistema je u lakoći korišćenja i mogućnosti izmene i dodavanja sadržaja u bilo kom momentu. Takodje, sistem bude prilagođen isključivo Vašim potrebama i ciljevima. Po vašem zahtevu i želji prilagođavamo komponente koje omogućavaju veliki spektar mogućnosti manipulacije Vašim web sajtom.

Naš CMS sadrži veliki broj modula kao sto su: galerije, slajderi, ankete, vesti, seo, google analiza... Naravno, po Vašem zahtevu se može uraditi namenski modul prilagođen Vašim potrebama.

Redizajn sajtova

Redizajn sajtova podrazumeva promenu izgleda vašeg sajta. Sajt u potpunosti može zadržati prvobitnu funkcionalnost ili se čak može poboljšati.

Redizajn Sajtova

Izrada namenskih modula

Izrada namenskih modula podrazumeva upotpunjavanje postojećeg sajta dodatnim sadržajem po Vašem zahtevu. To mogu biti recimo slajderi, ankete, audio, video, moduli za društvene mreže ili neki drugi modul u skladu sa Vašim potrebama.

WEB Moduli

Optimizacija sajtova

Nešto bez čega današnji sajtovi ne mogu je zapravo optimizacija za pretraživače ili SEO (Search Engine Optimization). Zašto je to tako? Zamislite da napravite sajt a nijedan pretraživač ne može da ga pronađe. Zbog ogromne količine sajtova pretraživači su, radi lakše pretrage, uveli pravila koja moraju da se poštuju da bi se vaš sajt pojavljivao u rezultatima pretrage. Naravno, to zavisi od više parametara ali svakako se određeni parametri moraju pravilno postaviti.

SEO Optimizacija

SEO ne podrazumeva samo upisivanje parametara u kod sajta već i promovisanje sajta kako bi imao što više poseta sa drugih web lokacija što mu povećava rejting i daje bolju poziciju u rezultatima pretrage.

SEO Optimizacija